Pretraži Veličina teksta:A+|A- Webmail

Športski savez invalida grada Splita

Športski savez invalida grada Splita
Odeska 6, 21000 Split

Sjedeća odbojka

7. rujna 2016. Sjedeća odbojka

Osobna nagrada grada Solina za 2016. pripala našem Draganu Maretiću

Od 01.06.1991. godine dragovoljac Domovinskog rata. Jedan od osnivača 114. brigade HV i dragovoljačkog voda mjesnog odbora Priko vode.

Pripadnik legendarne 4. gardijske brigade «Pauci» punih 11 godina, od 1991.godine – 2002. godine kada je umirovljen u činu satnika.
Za ratne zasluge u Domovinskom ratu odlikovan više puta od Predsjednika dr. Franje Tuđmana, ministra obrane, načelnika Glavnog stožera te ratnih zapovjednika generala Ante Gotovine i Damira Krstičevića. Posebno ističemo odličje Reda hrvatskog križa za junačko djelo, u akciji kada je i teže ranjen.

Sudjelovao je u gotovo svim ratnim operacijama od Zadra, preko Velebita, Dinare do Dubrovnika. Tijekom ratnih operacija teško je ranjen 1992.godine. Nakon kraćeg oporavka, ponovno se vraća u postrojbu.

Završio je časničku školu 1993. g. na Hrvatskom vojnom učilištu «Petar Zrinski» u Zagrebu.

Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu – diplomski rad s temom – Sportska rekreacija za osobe s invaliditetom.

Aktivno sudjeluje u osnivanju udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Solina, gdje je u dva mandata bio dopredsjednik i već 20 godina jedan od voditelja sportskih sekcija HVIDR-e Solin. Za sportska postignuća za rad s osobama s invalidnošću u HVIDR-i Solin dobio je više osobnih priznanja, a i sama Udruga je dobila kolektivnu nagradu grada Solina 1998.godine.

Kao voditelj za sport HVIDR-e Splitsko dalmatinske županije u travnju 2000.g. dodijeljena mu je «Povelja zahvalnosti HVIDR-e županije Splitsko- dalmatinske».

Od 1997.-2002. bio je prvi predsjednik i jedan od osnivača ženskog košarkaškog kluba «Salona», kada je klub iz županijske lige izborio plasman u više rangove natjecanja, a kruna svega je ulazak u 1.hrvatsku košarkašku ligu za žene.

Jedan je od osnivača Odbojkaškog kluba invalida «Split». Od 2006-2007.član je Izvršnog odbora Hrvatskog saveza sjedeće odbojke i član je Hrvatskog paraolimijskog odbora.

Godine 2015. pozvan je od međunarodne organizacije i Vlade Republike Njemačke da kao tehnički suorganizator sudjeluje na prvoj preglednoj konferenciji o zabrani uporabe kasetnog streljiva u Dubrovniku (Babin kuk) – sudjelovalo 80 zemalja članica.

Aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi «Paraolimpijskog školskog dana.»
Zajedno sa svojim suborcima predaje na satovima Povijesti u osnovnim i srednjim školama prenoseći istini o Domovinskom ratu.

Kao volonter i organizator volontiranja već dvadesetak godina aktivan je u raznim humanitarnim organizacijama, te odlično surađuje i pomaže potrebitima posebno udrugama za osobe s invaliditetom (HVIDR-a Solin, HVIDR-a Splitsko-dalmatinske županije, Centar Juraj Bonači, Dječji dom Maestral, udruge iz autističkog spektra i dr.)

Voditelj je programa Susreti djece hrvatskih branitelja već 15 godina za djecu hrvatskih branitelja Splitsko-dalmatinske županije, s naglaskom da je uvijek najviše sudjelovalo djece s područja Grada Solina te općina Klis, Dugopolje i Muć.
Ove godine imenovan je u radnu skupinu Ministarstva branitelja za EU fondove i veteranske centre.

Na osnovu svega iznesenog vidljivo je da je gospodin Dragan Maretić uvelike dao osobni obol u stvaranju i obrani Domovine, te se i poslije Domovinskog rata aktivno i nesebično uključio u skrb o invalidima i braniteljima, na način da je preko sportsko humanitarnog i ekološkog djelovanja znatno doprinio rehabilitaciji i resocijalizaciji hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata te drugih skupina osoba s invaliditetom. Posebni naglasak je dao na volonterski rad,te nakon dugogodišnjeg volontiranja i sam organizira volontiranja, a posebno pomažući ranjivim skupinama društva. 
Gosp. Maretić, svojim primjerom i djelovanjem zaslužio je ovo priznanje i osobnim primjerom svjedoči kako pomoći najpotrebitijima.

Čestitamo, neka i dalje ustraje pomagati.

Izbor teksta: http://www.solin.hr/index.php/novosti-aktualno-solin/item/3044-osobne-i-kolektivne-nagrade-grada-solina-za-2016

Galerija

  • Osobna nagrada grada Solina za 2016. pripala našem Draganu Maretiću
  • Osobna nagrada grada Solina za 2016. pripala našem Draganu Maretiću
  • Osobna nagrada grada Solina za 2016. pripala našem Draganu Maretiću
  • Osobna nagrada grada Solina za 2016. pripala našem Draganu Maretiću