Web stranica je trenutno u izradi.


Hvala na razumijevanju.O SAVEZU
Športski savez invalida grada Splita kao neprofitna sportska udruga funkcionira na zajedničkom interesu promicanja sporta osoba s invaliditetom.

Organizaciju sačinjavaju sportski klubovi osoba s invaliditetom, sekcije neparaolimpijskih sportova, sport slijepih i slabovidnih osoba te sport osoba s intelektualnim poteškoćama.

KONTAKT
Adresa: Odeska 6, 21000 Split
Tel: 021/361-061
Fax: 021/361-061
E-mail: info@ssist.hr